''

Ngày 15 tháng 12 năm 2019

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 15:27 21/12/2018  

KẾ HOẠCH THI VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP CƠ SỞ


 

PHÒNG GD&ĐT TP HUẾ

TRƯỜNG TH HUYỀN TRÂN

Số: 75/ KHCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

            Huế, ngày  20  tháng  12  năm 2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi Viết chữ đẹp cấp trường 
Năm học : 2018 -  2019


         

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; của  trường Tiểu học Huyền Trân và tình hình thực tế của của nhà trường; Trường Tiểu học Huyền Trân xây dựng kế hoạch hội thi Viết chữ đẹp năm học 2018 -2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Tạo ý thức trau dồi kĩ năng viết chữ đẹp và giữ gìn vở sạch, duy trì nền nếp, thói quen tốt trong học tập của học sinh tiểu học. Phát huy vai trò trách nhiệm của giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục trong nhà trường.

            2. Huy động sự quan tâm hỗ trợ của cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội đối với việc “Luyện nét chữ, rèn nết người” cho học sinh, góp phần giáo dục thái độ quý trọng và giữ gìn vẻ đẹp của chữ viết dân tộc.

            3. Tổ chức Hội thi theo yêu cầu đổi mới với hình thức nhẹ nhàng và phù hợp; đánh giá đúng thực chất của quá trình học tập và rèn luyện chữ viết của học sinh và việc dạy chữ của giáo viên trong nhà trường.

           4. Chú trọng công tác tuyên truyền, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm “Rèn chữ- giữ vở” giữa các lớp và giữa các giáo viên trong nhà trường. Duy trì thường xuyên việc trưng bày, triển lãm những thành quả đạt được của phong trào Vở sạch - Chữ đẹp.      

 II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1.     Đối tượng và điều kiện dự thi:

- Đối tượng: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 của nhà trường.

- Điều kiện: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 được xếp loại A về Vở sạch chữ đẹp và được giáo viên chủ nhiệm tuyển chọn.

- Số lượng:   Mỗi lớp 3  em.

          2. Hình thức, thời gian, địa điểm dự thi:

2.1.         Hình thức tổ chức :

+ Nộp ba quyển vở đã viết trong thời điểm diễn ra Hội thi.( Do tổ tự thống nhất để chọn)

+ Thi 01 bài viết trên giấy A4  theo yêu cầu của BTC.

2.2. Thời gian:

- Nộp vở cho BTC chậm nhất vào 7h30 thứ 4 ngày 2/1/2019

- Làm bài thi viết trên giấy (30 phút, từ 08h00 – 08h30 Thứ 4 ngày 2/1/2019)

2.3. Địa điểm:

- Các bài thi của  học sinh được thực hiện tại các phòng thi của nhà trường.

3. Tổ chức thực hiện:

3.1. Đối với nhà trường:

 - Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện về chuyên môn, về cơ sở vật chất để tổ chức hội thi.

          - Ra quyết định thành lập hội đồng coi thi, chấm thi.

          - Dựa vào danh sách HS đủ điều kiện tham gia hội thi cấp trường để chuẩn bị điều kiện về CSVC, niêm yết danh sách  học sinh dự thi.

          - Dự trù kinh phí để tổ chức Hội thi

          - Tổng hợp kết quả; Tổng kết Hội thi. 

          2. Đối với các tổ chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm:

          - Tuyên truyền tới giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh, tạo không khí sôi nổi cho Hội thi Viết chữ đẹp cấp trường, tạo nền nếp rèn chữ - giữ vở cho học sinh.

          - Các tổ chuyên môn tiến hành tuyển chọn  học sinh có đủ điều kiện để tham gia hội thi. Lập danh sách gửi về nhà trường trước ngày 27/12/2018

          Trên đây là kế hoạch tổ chức thi Viết chữ đẹp cấp trường năm học 2018-2019, nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn và giáo viên nghiên cứu kĩ văn bản, triển khai thực hiện nghiêm túc. Nếu có vấn đề gì chưa rõ, đề nghị trao đổi với bộ phận chuyên môn của nhà trường để thống nhất giải quyết./.

     Nơi nhận:

-  Các tổ chuyên môn

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Tất Liêm    

Số lượt xem : 157

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác