''

Ngày 15 tháng 12 năm 2019

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:59 23/03/2015  

Tìm hiểu hiến pháp
Cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Theo thông báo số 238 ngày 10 tháng 3 năm 2015 của phòng Giáo dục TP Huế về việc tham gia cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

Nhà trường đề nghị tất cả CBGV tham gia trả lời 9 câu hỏi theo nội dung đã phổ biến . Hạn cuối nộp về nhà trường ngày 30/3/2015 để nhà trường tổng hợp nộp PGD.

Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc đề nghị CBGV triển khai thực hiện nghiêm túc 

đạt kết quả cao.

Số lượt xem : 444

Các tin khác