''

Ngày 15 tháng 12 năm 2019

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 07:27 09/12/2019  

Tuần 50 năm 2019
Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(09/12/2019)

Chào cờ, Duy trì cổng trường an toàn, văn minh

Thực hiện chương trình tuần 16 theo PPCT

Tập trung ôn tập cho HS chuẩn bị KTĐK cuối HK I

Thứ Ba
(10/12/2019)

Ký duyệt đề, photo in sao đề ( Cô Hà, Linh )

Tăng cường công tác VS ATTP

Ký duyệt đề, photo in sao đề ( Cô Hà, Linh )

Thứ Tư
(11/12/2019)

Tập huấn dạy trẻ khuyết tậ ( Lê Thanh)

Mua sách, truyện đọc cho Thư viên ( Linh)

Ký duyệt đề, phôto in sao đề ( Cô Hà, Linh )

Tập huấn dạy trẻ khuyết tậ ( Lê Thanh)

Thứ Năm
(12/12/2019)

- Quyết toán kinh phí khám sức khỏe HS ( Nga KT)

Tập huấn dạy trẻ khuyết tậ ( Lê Thanh)

Họp Đảng ủy 14 gời HT

Tập huấn dạy trẻ khuyết tậ ( Lê Thanh)

Thứ Sáu
(13/12/2019)

Thi đấu HKPĐ (môn điền kinh  T. Quốc, Linh, Quỳnh dẫn Hs đi thi)

Tập huấn dạy trẻ khuyết tậ ( Lê Thanh)

Tập huấn dạy trẻ khuyết tậ ( Lê Thanh)

Thứ Bảy
(14/12/2019)

Tập huấn dạy trẻ khuyết tậ ( Lê Thanh)

Họp BCH Đảng ủy ( HT)

Chủ Nhật
(15/12/2019)