Thứ Hai, 09/12/2019

Buổi sáng

Chào cờ, Duy trì cổng trường an toàn, văn minh

Thực hiện chương trình tuần 16 theo PPCT

Buổi chiều

Tập trung ôn tập cho HS chuẩn bị KTĐK cuối HK I

Thứ Ba, 10/12/2019

Buổi sáng

Ký duyệt đề, photo in sao đề ( Cô Hà, Linh )

Tăng cường công tác VS ATTP

Buổi chiều

Ký duyệt đề, photo in sao đề ( Cô Hà, Linh )

Thứ Tư, 11/12/2019

Buổi sáng

Tập huấn dạy trẻ khuyết tậ ( Lê Thanh)

Mua sách, truyện đọc cho Thư viên ( Linh)

Ký duyệt đề, phôto in sao đề ( Cô Hà, Linh )

Buổi chiều

Tập huấn dạy trẻ khuyết tậ ( Lê Thanh)

Thứ Năm, 12/12/2019

Buổi sáng

- Quyết toán kinh phí khám sức khỏe HS ( Nga KT)

Tập huấn dạy trẻ khuyết tậ ( Lê Thanh)

Buổi chiều

Họp Đảng ủy 14 gời HT

Tập huấn dạy trẻ khuyết tậ ( Lê Thanh)

Thứ Sáu, 13/12/2019

Buổi sáng

Thi đấu HKPĐ (môn điền kinh  T. Quốc, Linh, Quỳnh dẫn Hs đi thi)

Tập huấn dạy trẻ khuyết tậ ( Lê Thanh)

Buổi chiều

Tập huấn dạy trẻ khuyết tậ ( Lê Thanh)

Thứ Bảy, 14/12/2019

Buổi sáng

Tập huấn dạy trẻ khuyết tậ ( Lê Thanh)

Buổi chiều

Họp BCH Đảng ủy ( HT)