''

Ngày 09 tháng 12 năm 2019

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên:  Nguyễn Tất Liêm
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  nguyentatliem@gmail.com
Điện thoại:  0935267242
Địa chỉ:  

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 705

Các tin khác